keskiviikko 30. huhtikuuta 2014

Kukin EU:n jäsenmaa päättää itse koulutuspolitiikasta, mutta vuosien varrella olemme huomanneet, että EU-tason ratkaisut ja virtaukset vaikuttavat yllättävänkin paljon suomalaiseen koulutukseen ja omiin ratkaisuihimme. Bolognan prosessi muutti merkittävästi korkeakoulujamme ja toisaalta suomalainen innovaatio nimeltä nuorisotakuu on leviämässä muihin EU-maihin.

Kysyimme (Opettaja-lehti) opettajataustaisilta eurovaaliehdokkailta, mikä heidän mielestään on ollut komission tärkein koulutuspoliittinen linjaus ja miksi? Saimme todella mielenkiintoisia vastauksia kaikkiaan 23 ehdokkaalta. 

Odotetusti liikkuvuuden edistäminen, yhtenäinen tutkintorakenne ja tutkintojen tunnustaminen yli rajojen nousivat yhdeksi keskeiseksi asiakokonaisuudeksi. Toinen merkittävä kokonaisuus on Eurooppa 2020 -strategia, jonka yhteydessä Suomi sai myös merkittäviä koulutuspoliittisia tavoitteita, jotka koskevat mm. elinikäisen oppimisen ja aktiivisen kansalaisuuden edistämistä, nuorten perustaitojen parantamista ja varhaiskasvatukseen osallistumisen lisäämistä.

Nuorten osaaminen, ammatillisen koulutuksen kehittäminen ja nuorten työllisyyden parantaminen ovat olleet vahvasti EU-maiden yhteisenä tavoitteena, mikä näkyi vastauksissa. Nuorisotakuun eteen haluttiin työskennellä niin Suomessa kuin Europan tasolla. Opettajataustaiset ehdokkaat haluavat selvästi jatkossakin kiinnittää huomiota nuorten tilanteeseen ja koulupudokkuuden vähentämiseen. Suomella on tässä paljon opittavaa muilta EU-mailta.

Harmillisen vähän, vain yksi ehdokas, mainitsi laadukkaan varhaiskasvatuksen, johon osallistumisessa Suomi pärjää Euroopan tasolla heikosti. Ilahduttavaa oli, että koulutuksen laadun parantaminen koko Euroopassa nähtiin maanosamme kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. 

Näitä ehdokkaita kelpaa kyllä äänestää ja hienoa on, että liikkeellä on erinomaisen osaava ehdokaskaarti. Tarkemmin opettajataustaisten ehdokkaiden ajatuksiin voi tutustua Eurooppa-päivänä julkaistavassa Opettaja-lehdessä. Suosittelen!


    Misukka Heljä

0 kommenttia:

Lähetä kommentti